Algemene voorwaarden2023-09-13T11:24:57+00:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op deze website aantreft (Boezemkussen en Troostkussen zijn onderdeel van Hartenkussen.nl).
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Hartenkussen.nl schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Hartenkussen.nl.

1.4 Hartenkussen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst met Hartenkussen.nl komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan de bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, door een e-mail te sturen naar info@hartenkussen.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien de verpakking en het product in originele staat en niet beschadigd zijn. Hiervoor worden dan wel orderkosten (maximaal 10% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant wordt teruggestort aan koper.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Hartenkussen.nl zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief  verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Hartenkussen.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via Hartenkussen.nl kan op de volgende wijze worden betaald: Contante betaling bij afhalen en bezorgen door Hartenkussen.nl tegen afgesproken tarief, via IDeal en Paypal.
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, deze bedragen 7,00 euro (via PostNL).

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Hartenkussen.nl streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn, gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop worden geretourneerd (zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met de originele factuur.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten: herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Hartenkussen.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hartenkussen.nl.

7.4 Als Hartenkussen.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
– Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
– Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Titel

Ga naar de bovenkant